• FaceBook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • het Verrassende Platteland van Cuijk
  • VVV
  • LandvanCuijk
  • Ons Plattelands Rondje
Landgoed de Barendonk

Vijf eeuwen De Barendonk

In 1996 hebben Liesbeth en Jan Hermanussen-Thijssen de Barendonk omgedoopt tot recreatiebestemming. Het landgoed van 50 hectare is sinds 1842 al in bezit van de familie Thijssen, want toen kocht Adrianus Thijssen het statige landhuis en de omliggende landerijen.

Uit de Middeleeuwen (1484)

Als we verder teruggaan in de tijd, dan zien we dat het landgoed een eerste vermelding kreeg in 1484. Het is onbekend hoe het landhuis er destijds uitzag.

Huis van adel

Het landhuis is gebouwd op een terp, zodat de bewoners droge voeten hielden als de Maas het wassende water niet snel genoeg kon afvoeren. Het Land van Cuijk was toen zeer waterrijk. In 1796 is het huis voor het laatst opnieuw gebouwd, nadat Franse soldaten het op rigoureuze wijze hadden huisgehouden. Rond 1850 omschreef de bekende geograaf Van der Aa de hoeve als: “een adellijk huis in het Land van Cuijk, gelegen een kwartier gaans zuidwest van Beers en driekwart uur noordoost van Mill.”

Landschappelijke eenheid

Samen met de landgoederen Hiersenhof, Ossenbroek en Tongelaar vormt de Barendonk een zogeheten landschappelijke eenheid. Deze schilderachtige landschappen zijn kenmerkend voor het Land van Cuijk. Tussen de landgoederen vindt u bossen, beken weilanden, boomgaarden en wielen (kolken die zijn ontstaan na dijkdoorbraak en overstroming van de Maas). Het Land van Cuijk bezit een van de meest historische landschappen in Nederland.

Boerenbedrijvigheid

Landgoed de Barendonk heeft van oudsher een agrarische achtergrond: na de 2e wereldoorlog was het een fruitbedrijf met melkkoeien en akkerbouw. In de jaren 70 werd het fruit vervangen door melkvee, wat nu nog steeds de hoofdbron van inkomsten is van de Barendonk.

In de loop der jaren is het boerenbedrijf uitgegroeid tot een innovatief melkveebedrijf waar koeien in moderne loopstallen worden gehouden. Vanuit het grote huis kunt u de koeien zelfs zien grazen !

Uniek verblijf

De combinatie van melkveebedrijf en recreatiebestemming geeft Landgoed de Barendonk een speciaal gevoel. Liesbeth en Jan inspireren u graag om ook het landleven te (her)beleven. Bij Landgoed de Barendonk komt u écht tot rust en ontdekt u de onontdekte cultuurhistorische rijkdom van het Land van Cuijk.

Decor voor feestelijk openluchtspel

In 2012 vierde familie Thijssen het 170-jarige familiebezit van het landgoed. In de zomer van 2012 werd het landgoed het decor van een spectaculair openluchtspel. 170 jaar geschiedenis kwam tot leven! Een zeer sfeervol en succesvol jubileum waar wij alle deelnemers, vrijwilligers en sponsoren nog steeds dankbaar voor zijn.